Kalite ve Güvence

Kurulduğu 1978 yılından bugüne müşteri memnuniyetini bir ilke olarak benimseyen Teknopres, müşterilerinin talep ve beklentilerini eksiksiz olarak karşılamaktadır. Bununla beraber, üretim hayatı boyunca kazandığı bilgi ve tecrübelerini, uzman kadrosu, teknik alt yapısı ve modern tesisi ile birleştirerek müşterilerine yüksek kalitede ekonomik çözümler üretmektedir.

Kuruluşumuz en üst kalite seviyesinde faaliyetlerini yürütürken, iş emniyeti bağlamında çalışanlarının sağlık ve güvenlik yönünden korunmasını, sürdürülebilir kalkınma ilkesi doğrultusunda doğal çevrenin gözetilmesini amaç edinmiştir.

Bu kapsamda Kalite, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Entegre Yönetim sistemleri ile ilgili aşağıdaki ilkeleri belirlemiştir;

 • KALİTE
  Müşterilerinin ihtiyaç ve beklentilerini ön planda tutarak, ürünlerimizin zamanında teslimatlarını gerçekleştirip, müşteri memnuniyetini üst düzeyde tutmak.
 • ÇEVRE
  “Çevreyi Koruma ve Saygı” ilkesinden hareketle tüm faaliyetlerimizin çevresel etkisini minimuma indirmek, çevre konusunda duyarlı ve dikkatli olmak, çevresel kirlenmenin önlenmesini sağlamak ve doğal kaynakları korumak.
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
  İş Kazaları, Meslek Hastalıkları ve Sağlık Bozulmalarının önlenmesini sağlamak.
  “Hiçbir İş Güvenlik Önlemini Almadan Yapılacak Kadar Önemli Olamaz” ilkesini benimsemek, benimsetmek.
 • YASAL MEVZUATA UYUM
  “Gönüllülük” esasından hareketle, tüm kanuni yükümlülük ve standartların ötesinde bir
  mükemmellikte çalışmak.
 • TEKNOLOJİ – ENERJİ VE KAYNAK KULLANIMI
  Kaynakların etkin ve verimli kullanılması için çevre ve insan sağlığı ile uyumlu güncel teknolojiden maksimum düzeyde faydalanmak.
 • EMNİYET VE TASARRUF
  İş kazaları ve meslek hastalıklarının yaşanmaması için tedbirler almak, iş kayıplarını önlemek ve çalışanları bilinçlendirerek, doğaya hassas,maksimum verimlilik ile üretimi sağlamak. Doğal kaynak, üretim kaynakları ve tüm girdileri en verimli şekilde tutarak, yüksek performans elde edebilmek.
 • EĞİTİM VE BİLİNÇLENDİRME
  Planlı ve ihtiyaca bağlı plansız eğitimlerle çevreye duyarlı, işine saygılı, yenilikçi insan kaynağını oluşturmak suretiyle sistemlerimizin etkinlik ve verimliliğini arttırmak.
 • SÜREKLİ GELİŞME VE İYİLEŞTİRME
  Üst yönetimin katkıları ve tüm çalışanların katılımıyla yönetim sistemlerimizin şartlarına uymak ve sistemin performansını / etkinliğini sürekli iyileştirmek.

 

Çalışanlarımızın farkındalıklarını artırarak standartların gereklerini yine çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürekli geliştirmeyi taahhüt ediyoruz.

 

Genel Müdür
Giyasi TAYLANER

 

 

Makine Listesi :

SPEKTROMETRE

SERTLİK ÖLÇÜM CİHAZI

PENETRANT MUAYENE

FIRINLAMA TEST CİHAZI